Quy trình thành lập công ty TNHH
đơn giản, hiệu quả

Tiếp theo trùm bài viết về thành lập doanh nghiệp, hôm nay, Luật Á Châu sẽ cung cấp đến bạn đọc Quy trình thành lập công ty TNHH đơn giản, hiệu quả. Hiện nay, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy qua bộ phận một cửa tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nộp nhanh hồ sơ qua Internet. Dù cách thức nộp hồ sơ có khác nhau, chủ sở hữu vẫn phải thực hiện những bước sau:

Xem thêm

KINH TẾ THẾ GIỚI

Chiến lược phát triển của Fintech và ngân hàng số

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

góc nhìn chuyên gia

Kinh tế thế giới năm 2017 dưới góc nhìn chuyên gia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

Tài chính-kế toán

Kinh tế Việt Nam 2018

Năm 2018 sẽ là một năm kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc 😀

Xem thêm

hình ảnh

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text