Cách thành lập công ty cổ phần 2017

Việc lựa chọn loài hình cũng như trình tư, thủ tục để thành lập doanh nghiệp hiện nay gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Các đặc điểm, cơ cấu hoạt động cũng như ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp rất khác nhau. Sau đây bài viết xin trình bày các khái niệm và cách thành lập công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là gì

Trước khi nắm bắt cách thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp cần hiểu rõ công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là dạng pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành cổ phần các loại để huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Để nắm rõ cách thành lập công ty cần hiểu rõ theo quy định của pháp luật, công ty cổ phần là doanh nghiệp:

 1. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 2. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 3. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vu số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 4. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Để lựa chọn thành lập công ty cổ phần hay không, người thành lập doanh nghiệp cần biết rõ ưu, nhược điểm của loại hình công ty này:

Ưu điểm

 • Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn điều lệ đây là một điểm rất quan trọng trong việc lựa chọn có nên thành lập công ty cổ phần hay không
 • Có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu,…
 • Các cổ đông được quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo tỷ lệ cổ phần sở hữu.

Nhược điểm

 • Việc quản lý và điều hành công ty khó khăn do số lượng cổ đông có thể rất lớn, lợi ích có thể đối nghịch nhau và không thể dẫn đến thống nhất với nhau
Nắm rõ ưu nhược điểm trước khi lựa chọn có thành lập công ty cổ phần hay không
Nắm rõ ưu nhược điểm trước khi lựa chọn có thành lập công ty cổ phần hay không

Cách thành lập công ty cổ phần như thế nào?

Sau khi đã nắm rõ các đặc điểm cũng như ưu nhược điểm của công ty cổ phần, để nắm rõ cách thành lập công ty cổ phần cần thực hiện theo trình tự sao

Cách thành lập công ty Cổ phần như thế nào theo pháp luật hiện hành 2017
Cách thành lập công ty Cổ phần như thế nào theo pháp luật hiện hành 2017

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện pháp luật ký)
 • Tên doanh nghiệp bao gôm hai yếu tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng
 • Không được đặt trùng tên hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký
 • Điều lệ công ty (có chữ ký của người đại diện pháp luật, cổ đông sang lập hoặc người được ủy quyền hợp pháp)
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sang lạp và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức

LƯU Ý: Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

LƯU Ý:      – Không viết tay và các mẫu để nộp hồ sơ

– Sử dụng kim kẹp

– Hồ sơ và các bản sao kèm theo sử dụng giấy khổ A4

Nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 • Khi đã có đủ thành phần hồ sơ, người thành lập công ty cổ phần hoặc người được ủy quyền cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh

Tại cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Tại cấp quận, huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh

 • Thời hạn thụ lý: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ

Hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ không hợp lệ: thong báo rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp

Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm

 • Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Danh sách cổ đông sang lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần

Con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp
 • Mã số doanh nghiệp

Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc về cách thành lập công ty cổ phẩn doanh nghiệp có thể liên hệ đến hotline 19006025

Bài viết liên quan:

Thành lập công ty TNHH mới nhất theo luật hiện hành

Luật công ty cổ phần mới nhất 2017

Tư vấn thành lập công ty trọn gói 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *