Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp lại Giấy xác nhận. Hồ sơ, thủ tục cấp lại được quy định tại Nghị định 83/2014/ND-CP và Thông tư 38/2014/TT-BCT như sau:

I. Thẩm quyền cấp phép:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định 83/2014/ND-CP phân cấp thẩm quyền cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu như sau:

  • Bộ Công Thương:

Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có đủ các điều kiện trên và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

  • Sở Công Thương:

Sở Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện trên và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

ACHAULAW: 19006250

II. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 83/2014/ND-CP như sau:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
  • Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (nếu có).

III. Thủ tục thực hiện:

Điều 17 Nghị định 83/2014/ND-CP và Điều 6 Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định về thủ tục thực hiện việc yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bao gồm:

Bước 1: Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương/Sở công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ.

Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương/Sở Công Thương thông báo bằng văn bản từ chối và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép cho thương nhân.

Bước 3: Cấp giấy lại xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Sau khi xem xét, thẩm định mà thực tế phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ công thương/Sở công thương cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

ACHAULAW
HOTLINE: 19006250

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Các loại bảo hiểm phải đóng khi xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp xã hội

Thành lập doanh nghiệp xã hội

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU                    

 Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 Email : dkdn.luatachau@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *