Đăng ký quyền đối với giống cây trồng

Đăng ký quyền đối với giống cây trồng

ACHAULAW_GIỐNG CÂY TRỒNG

1.Đăng ký quyền đối với giống cây trồng

– Để được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc nộp đơn đăng ký bảo hộ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng bao gồm:

+Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng bằng công sức và chi phí của mình;

+Tổ chức, cá nhân đầu tư cho tác giả chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thoả thuận khác;

+Tổ chức, cá nhân được chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

– Giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển do sử dụng ngân sách nhà nước hoặc từ dự án do Nhà nước quản lý thì quyền đối với giống cây trồng đó thuộc về Nhà nước. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký quyền đối với giống cây trồng

ACHAULAW_ SỞ HỮ U TRÍ TUỆ

2.Cách thức nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký bảo hộ thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

3.Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với giống cây trồng

– Trường hợp có từ hai người trở lên độc lập nộp đơn đăng ký bảo hộ vào các ngày khác nhau cho cùng một giống cây trồng thì Bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ có thể được cấp cho người đăng k‎ý hợp lệ sớm nhất.

– Trường hợp có nhiều đơn đăng ký bảo hộ cho cùng một giống cây trồng được nộp vào cùng một ngày; thì Bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ có thể được cấp cho người nào đứng tên nộp một đơn duy nhất; theo sự thoả thuận của tất cả những người đăng k‎ý;

Nếu những người đăng k‎ý không thoả thuận được thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sẽ xem xét để cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng trên cơ sở xác định người đầu tiên đã chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó.

4.Nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ

Người đăng ký có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp:

Đơn đăng ký bảo hộ được nộp trong thời hạn mười hai tháng; kể từ ngày nộp đơn đăng ký cùng một giống cây trồng, tại nước có ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng. Ngày nộp đơn đầu tiên không tính vào thời hạn này.

Để được hưởng quyền ưu tiên, người đăng k‎ý phải thể hiện yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong đơn đăng ký bảo hộ.

Trong thời hạn chậm nhất là ba tháng, kể từ ngày nộp đơn đăng ký; người đăng ký phải cung cấp bản sao các tài liệu, về đơn đầu tiên,

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, và

các mẫu hoặc bằng chứng khác xác nhận giống cây trồng ở hai đơn là một và phải nộp lệ phí.

Người đăng k‎ý có quyền cung cấp thông tin, tài liệu; hoặc vật liệu cần thiết; cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định; trong thời hạn hai năm sau ngày kết thúc thời hạn hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời hạn thích hợp tuỳ thuộc vào loài của giống cây trồng trong đơn, sau khi đơn đầu tiên bị từ chối hoặc rút bỏ.

Đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên thì ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu tiên.

Trong thời hạn quy định, việc nộp một đơn khác hoặc công bố hoặc sử dụng giống cây trồng là đối tượng của đơn đầu tiên không bị coi là căn cứ để từ chối đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên.

ACHAULAW-dieu-kien-bao-ho-giong-cay-trong

 

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Thành lập công ty xuất khẩu lao động

Cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Điều kiện đi xuất khẩu lao động

Bảo hộ nhãn hiệu

Đại diện sở hữu công nghiệp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU                    

 Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 Email : dkdn.luatachau@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *