ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

1.CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

– Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 24/07/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư.

2. Điều kiện tiến hành giải thể

– Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 thì căn cứ theo Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp được tiến hành giải thể.

– Việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay thực hiện theo quy định thống nhất với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước

– Quý Khách hàng chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

– Hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3 Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

-Nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

4. Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Hội đồng thành viên tiến hành phiên họp thông qua Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp

– Hội đồng thành viên Công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, Quý Khách hàng phải:

  1. Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp đến Phòng Đăng ký kinh doanh;
  2. Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;

c.Đăng Quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý:Trường hợp Quý Khách hàng còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU 
Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
Email : dkdn.luatachau@gmail.com

 BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sự khác nhau giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Giải thể chi nhánh công ty

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền tác giả

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *