Điều kiện thành lập công ty tnhh mới nhất hiện nay.

 

Cơ sở pháp lý quy định điều kiện thành lập công ty tnhh

quy định luật về điều kiện thành lập công ty tnhh

Thành lập doanh nghiệp phải tuân thủ những điều kiện nhất định được quy định trong các văn bản pháp luật. Hệ thống văn bản quy định về điều kiện thành lập công ty hiện nay tương đối đa dạng bao gồm:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78 / 2015  về đăng ký doanh nghiệp

Luật đầu tư 2014

Ngoài ra còn một số văn bản pháp luật chuyên ngành quy định điều kiện thành lập doanh nghiệp với một số lĩnh vực đặc thù . Chẳng hạn như Luật ngân hàng 2010 và Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định về điều kiện thành lập ngân hàng hay các tổ chức tín dụng, mặt khác các ngân hàng hay các tổ chức tín dụng cũng được thành lập trên cơ sở các loại hình doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp 2014.

Các điều kiện thành lập công ty tnhh

Điều kiện thành lập công ty tnhh như thế nào

Điều kiện thành lập công ty tnhh về mặt chủ thể

điều kiện thành lập công ty tnhh về mặt chủ thể

Theo quy định hiện hành tổ chức, cá nhân có quyền thành lập công ty trừ một số tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì không được thành lập và quản lý doanh nghiệp. Những tổ chức, cá nhân này bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Tên công ty- một điều kiện thành lập công ty tnhh cần lưu ý

điều kiện thành lập công ty tnhh về mặt tên gọi

 

Nhiều người khi muốn thành lập công ty đã nghĩ ra những cái tên rất hay cho công ty dự kiến thành lập song  Luật Á Châu lại khuyên họ không sử dụng tên gọi đó bởi tên doanh nghiệp phải phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể theo Luật doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp bao gồm tên Tiếng Việt và có thể có thêm tên bằng tiếng nước ngoài hay tên viết tăt. Tên doanh nghiệp được chia làm hai phần, phần thể hiện loại hình doanh nghiệp và phần thể hiện tên riêng. Tên gọi của công ty  phải không được trùng hoăc gây nhầm lẫn với tên của công ty đã thành lập trước đó. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký. Luật cũng quy định một số trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn như: Tên Tiếng Việt đọc giống nhau, tên viết tắt trùng nhau, tên bằng tiếng nước ngoài trùng nhau, tên riêng của công ty chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi một số tự nhiện hay một chữ cái trong bảng chữ cái,….

Tìm hiểu thêm:

>>>Quy định về tên gọi công ty

>>>Thủ tục thay đổi tên gọi công ty

Điều kiện thành lập công ty tnhh về vốn góp

điều kiện thành lập công ty tnhh về vốn góp vào công ty

 

 

Hiện nay luật doanh nghiệp nhìn chung không có yêu cầu vốn góp khi thành lập công ty tnhh hay bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Tuy nhiên trong một số lĩnh vực đặc thù lại quy định vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Chẳng hạn như công ty tnhh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng, ngân hàng thương mại phải có vốn pháp định 3000 tỷ đồng, công ty tài chính cần vốn pháp định 500 tỷ đồng,…

Điều kiện thành lập công ty tnhh về ngành nghề kinh doanh.

điều kiện thành lập công ty tnhh về ngành nghề kinh doanh

 

Theo quy định hiện nay, tổ chức, cá nhân được hoạt động trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Như vậy, khi thành lập công ty tnhh, chủ doanh nghiệp phải đảm bảo ngành nghề đăng ký thành lập không phải là ngành nghề cấm kinh doanh theo danh mục được Luật đầu tư quy định. Một lưu ý nữa là nếu ngành nghề đó là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì dù vẫn thành lập được công ty nhưng để đi vào hoạt động thì công ty phải đáp ứng các điều kiện của ngành nghề đó.

 

Hãy liên hệ tới chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về điều kiện thành lập công ty tnhh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *