Hồ sơ thành lập công ty đầy đủ mới nhất

Văn bản pháp luật quy định hồ sơ thành lập công ty

quy định của pháp luật về hồ sơ thành lập công ty

 

Hệ thống văn bản pháp luật về đăng ký doanh nghiệp hiên nay tương đối hoàn chỉnh, cụ thể quy định về hồ sơ thành lập doanh nghiệp có các văn bản pháp luật sau đây:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định số 78/ 2015 về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 20/ 2015/TT- BKHĐT quy định các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 96/2015/ NĐ- CP hướng dẫn chi tiết một số điêu của Luật doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội.

Hồ sơ thành lập công ty đối với các loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 , hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

hồ sơ thành lập công ty hợp danh đầy đủ

 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên.

Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

 Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

hồ sơ thành lập công ty tnhh mới nhất

 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

 Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

hồ sơ thành lập công ty cổ phần hiện hành

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Từ hồ sơ thành lập các loại hình doanh nghiệp nêu trên có thể thấy hồ sơ thành lập công ty đều cần có Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp và Điều lệ công ty ( trừ doanh nghiệp tư nhân không cần điều lệ). Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được lập theo mẫu quy định tại thông tư 20/2015/ TT_ BKHĐT. Còn điều lệ công ty được coi là bản “ hiến pháp” của công ty quy định những vấn đề quan trọng cũng như quy tắc vận hành của công ty trên cơ sở những quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ công ty có thể khác nhau với các công ty song cần có những nội dung cơ bản được quy định trong Luật.

ho so thanh lap cong ty la doanh nghiep xa hoi

Ngoài hồ sơ nêu trên, còn có hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội là nội dung mới của Luật doanh nghiệp. Bản chất doanh nghiệp xã hội vẫn là doanh nghiệp được thành lập theo các loại hình nêu trên nhưng có mục đích xã hội. Do đó , khi thành lập mới doanh nghiệp là doanh nghiệp xã hội thì kèm theo hồ sơ nêu trên cần có thêm Bản cam kết thưc hiện mục tiêu xã hội, môi trường của chủ doanh nghiệp.

Tham khảo thêm bài viết về:

Thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Liên tục cập nhật hồ sơ thành lập công ty, thủ tục thành lập công ty mới nhất bằng cách liên hệ tới chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *