Quy định mới về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Những điểm mới về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung chính Điều 29. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

những thay đổi mới
những thay đổi mới
  1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
  4. Vốn điều lệ.
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

Theo đó, luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ nội dung ngành, nghề kinh doanh; bỏ việc xác định vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề trong quy định về nội dung  giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp so với luật doanh nghiệp 2005. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi đã hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp 2013(Điều 33: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”). Góp phần đơn giản hóa trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi ngành nghề, đơn giản về hình thức của giấy đăng ký kinh doanh.

giấy chứng nhận doanh nghiệp cũ
giấy chứng nhận doanh nghiệp cũ

 Đánh giá quy định mới sau ba năm thực hiện:

 Có thực sự đạt được mục đích của thay đổi?: “Dự án luật quy định không ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm đáng kể chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tính chủ động, linh hoạt cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh”, Theo báo cáo tiếp thu chỉnh lý dự luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định. Như vậy, với quy định mới hướng đến việc đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp từ đó giảm thiểu chi phí cũng như tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp trong quá trình đăng ký và hoạt động. Nhưng thực tế thực hiện cho thấy quy định này vẫn là quy định “nửa vời”, Vì sao lại vậy? Dễ thấy, luật đã quy định bỏ nội dung ghi ngành, nghề kinh doanh trên giấy đăng ký kinh doanh nhưng những quy định về đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh vẫn không thay đổi, vậy có chăng sự thay đổi này chỉ là sự thay đổi trong hình thức của giấy đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp vẫn phải đăng ký ngành nghề kinh doanh khi thực hiện đăng ký kinh doanh,  thông báo thay đổi nghành nghề kinh doanh khi có sự thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Mặc dù khi thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp chỉ phải thông bảo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới như luật cũ. Những tưởng điều này giúp cho các doanh nghiệp không phải mất thời gian và thủ tục để chờ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng thực tế doanh nghiệp vẫn phải thực hiện những thủ tục và mất thời gian tương đương để thông báo thay đổi được chấp nhận.

thay đổi pháp lý
thay đổi pháp lý

Mặc khác, quy định không ghi ngành nghề kinh doanh, với ý nghĩa hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm như đã nói ở trên, tức là doanh nghiệp không bị hạn chế kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, nhưng thực tế, theo luật cũ doanh nghiệp cũng chỉ được kinh doanh những ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và theo luật mới cũng không khác gì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký được được ghi nhận trên cổng thông tin điện tử. Vậy, phải chăng sự khác nhau của luật cũ và luật mới chỉ là nơi ghi nhận ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không mà thôi.

Trên đây là một số đánh giá mà chúng tôi ghi nhận được trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Mọi thắc mắc của bạn đọc xin gửi về địa chỉ địa chỉ Hotline: 19006250 hoặc 04373003535 để được LUẬT Á CHÂU chúng tôi tư vấn và giải đáp.

Bài viết liên quan 

Thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản, nhanh chóng

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Quy trình thành lập công ty TNHH đơn giản, hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *