Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nhanh chóng

Cơ sở pháp lý quy định thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

văn bản pháp luật quy định về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định số 78/ 2015 về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 20/ 2015/TT- BKHĐT quy định các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 thì ngành nghề kinh doanh không còn là nội dung được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do đó khi có bổ sung, thay đổi với nội dung này doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh thực hiện như sau:

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

 Thời gian giải quyết thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

thời gian giải quyết thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trách nhiệm thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

trách nhiệm thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp , cụ thể là thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Dịch vụ làm thủ tục bổ sung ngành nghề  kinh doanh của Luật Á Châu

dịch vụ làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Luật Á Châu

 

Với nhiều năm kinh doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Luật Á Châu không chỉ cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói mà còn cung cấp các dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cũng như dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi đảm bảo:

  • Quy trình thủ tục được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng với quy định của pháp luật doanh nghiệp
  • Thời gian thực hiện dịch vụ đảm bảo đúng cam kết trên cơ sở các quy định của pháp luật về thời hạn thực hiện thủ tục .
  • Giá cả hợp lý, không có phụ phí, chi phí phát sinh khách

Bài viết liên quan đến thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mã ngành kinh doanh hiện hành

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Liên hệ ngay để chúng tôi thay bạn làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *