Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Có thể quan tâm: Thủ tục thành lập một phòng khám chuyên khoa

Cơ sở pháp lý:

Luật Quảng cáo 2012;

Thông tư 19/2013/TT-BXD.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) công trình theo mẫu; Trường hợp đề nghị cấp GPXD có thời hạn thì tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”;
2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thì nộp văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
3. Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo;
4. Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm:
+ Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:
• Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500;
• Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500;
• Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;
• Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;
+ Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:
• Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50;
• Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 – 1/100;
5. Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế;
6. Quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng;

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Sở Xây dựng

Thời gian giải quyết:

Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

Theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện:

1.Chủ đầu tư nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Sở xây dựng có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.

5. Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ; nếu Hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Xây dựng có văn bản trả lời tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

Trên đây là quy định về Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250.

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU                                

 Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 Email : dkdn.luatachau@gmail.com

Bài viết tham khảo:

Cấp phép kinh doanh spa, thẩm mỹ viện

Cấp giấy phép đối với trung tâm tư vấn du học

Thành Lập Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *