Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể doanh nghiệp tư nhân là một trong những vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không phải chủ doanh nghiệp tư nhân nào cũng nắm bắt được thủ tục để tiến hành thủ tục này. Chính vì vậy, Luật Á Châu xin gửi tới bạn đọc quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân như sau:

Căn cứ pháp lý:

1.Luật Doanh nghiệp năm 2014.

  1. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  2. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâmTHÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI NHANH NHẤT 2017

ACHAULAW
Hotline: 1900 6250

Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

– Theo quy định tại Điều 202 LDN 2015, quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

+ Lý do giải thể;

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

–  Chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh ls tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

– Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Cơ quan thuế, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

ACHAULAW
Hotline: 19006250

Bước 2: Thủ tục về thuế

– Trước hết, doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc trong thời gian quy định.

– Hồ sơ giải thể tại chi cục thuế bao gồm:

+ Thông báo giải thể

+ Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp

+ Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty

+ Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan

+ Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty;

+ Bản sao có công chứng Giấy chúng nhận Đăng ký kinh doanh

Xem thêmNhững điều lưu ý khi tiến hành thủ tục giải thể

Bước 3: Thủ tục về Dấu pháp nhân

– Sau khi thực hiện xong thủ tục tại Chi cực thuế, doanh nghiệp được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi– Công an thành phố nơi doanh nghiệp được cấp GCN Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu gồm:

+ Công văn trả dấu;

+ Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu;

+ Dấu pháp nhân;

+ Bản sao GCN đăng ký kinh doanh có công chứng;

+ Giấy giới thiệu (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trục tiếp tiến hành trả con dấu).

ACHAULAW
Hotline: 1900 6250

Bước 4: Thủ tục về Sở kế hoạch & Đầu tư

– Sau khi nhận được GCN đã trả con dấu, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh– nơi doanh nghiệp được cấp GCN.

Hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Thông báo về việc giải thể;

+ Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty

+ Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp

+ Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ;

+ Công văn đóng tài khoản (hoặc cam kết chưa mở tài khoản Ngân hàng)

+ Ba số báo liên tiếp đăng thông báo giải thể doanh nghiệp

+ Thông báo đóng mã số thuế (bản chính hoặc bản sao công chứng)

+ Giấy chứng nhận đã thu hôi con dấu (bản chính hoặc bản sao công chứng)

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu

Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là Quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Bài viết tham khảo:

So sánh giải thể doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động chi nhánh

Hướng dẫn làm giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đối tượng không được bảo hộ nhãn hiệu

xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU   

 Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 Email : dkdn.luatachau@gmail.com

 Hãy gọi 1900 6250 để được tư vấn miễn phí!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *