THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

Tư vấn thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên gọi 19006250

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên, người thành lập cần phải thực hiện các bước đăng kí trên cổng đăng kí kinh doanh của Bộ kế hoạch và đầu tư và nộp hồ sơ phù hợp với các mục đã đăng kí cho Sở kế hoạch và đầu tư nơi thành lập doanh nghiệp.

Thành lập công ty tnhh 1 thành viên
Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Công ty tnhh 1 thành viên là một loại hình doanh nghiệp, do đó thủ tục thành lập công ty tnnh 1 thành viên được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật.

Điều 73 luật doanh nghiệp 2014 quy định:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đây là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến bên cạnh công ty cổ phần. Ngoài ra công ty tnhh 1 thành viên còn bao gồm hai mô hình nhỏ là công ty tnhh 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu và công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. Cả hai mô hình đều có những đặc trưng khác nhau, tuy nhiên về thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên đều bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp

  Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp
  Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp
 2. Điều lệ công ty
 3. Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ chứng thực của cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Điểm a, điểm b Khoản 1 điều 78 Luật doanh nghiêp:

 1. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và kiểm soát viên;
 2. Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và kiểm soát viên
 3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giấy tờ chứng thực cá nhân bao gồm:

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

(điều 10 nghị định 78/2015)

Giấy tờ chứng thực cá nhân
Giấy tờ chứng thực cá nhân
 1. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 2. Ngoài ra, trong hồ sơ để thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên còn phải chuẩn bị các giấy tờ hợp lệ liên quan đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hoặc ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

 

Bước 2: Tiến hành thủ thành lập công ty tnhh 1 thành viên tại cổng đăng kí kinh doanh điện tử

Người thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên sẽ tiến hành kê khai các thông tin và giấy tờ theo yêu cầu thông qua tài khoản đăng kí kinh doanh hoặc sử dụng chữ kí số công cộng.

Sau khi kê khai, người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ nhận được thông báo về việc Cấp giấy chứng nhận đăng kí thành lập doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Bước 3: Để hoàn thành thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên, người đại diện theo pháp luật cần gửi hồ sơ bản giấy đến Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc Cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đăng kí thành lập công ty tnhh 1 thành viên bản giấy đến Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư kém theo giấy Biên nhận hồ sơ đăng kí doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 4: Sau khi đối chiếu các mục hồ sơ, nếu thống nhất, phòng đăng kí kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Sau khi thực hiện đủ bốn bước trên đây, về cơ bản chúng ta đã hoàn thành thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên.

Tư vấn thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên gọi 19006250

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *