Thủ tục thay đổi trụ sở công ty mới nhất 2017

Trụ sở chính của công ty là địa điểm liên lạc, giao dịch của công ty. Việc thay đổi trụ sở là quyền của công ty và phải thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động tại trụ sở mới.

Hiện nay, nhiều công ty do sự thay đổi về quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh nên thường có xu hướng tìm kiếm các địa chỉ kinh doanh mới phù hợp hơn.Bởi vậy, việc thay đổi trụ sở công ty là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay, tuy nhiên thủ tục thay đổi trụ sở công ty thường gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp bởi vì không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được các quy định của pháp luật.

thay-doi-tru-so-cong-ty-achaulaw

Trường hợp thứ nhất: Đăng ký thay đổi trụ sở công ty chính cùng quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh nơi công ty đã đăng ký.

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trên Cơ quan đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi trụ sở công ty
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên hoặc Quyết định của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trong đó ghi rõ những nội dung thay đổi bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ Công ty và Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ của Công ty. Trong đó ghi rõ những nội dung thay đổi bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.

Tìm hiểu thêmThủ tục thành lập công ty

thay-doi-tru-so-cong-ty-nhanh-nhat

Trường hợp thứ hai: Đăng ký thay đổi trụ sở công ty chính khác quận, huyện hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Đối với trường hợp thay đổi trụ sở công ty này, doanh nghiệp phải thực hiện 02 bước như sau:

Bước 1: Tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở công ty với cơ quan thuế:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên hoặc Quyết định của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ của Công ty. Trong đó ghi rõ những nội dung thay đổi bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ. Trong đó ghi rõ những nội dung thay đổi bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
 • Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.

Bước 2. Tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính bên cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ gồm có:

 • Quyết định chốt thuế chuyển quận của Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ cấp (mẫu 09,09a).
 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (Người đại diện theo pháp luật của công ty ký tên, đóng dấu).
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp.

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

thay-doi-tru-so-cong-ty-chat-lương

Trường hợp thứ ba: Đăng ký thay đổi trụ sở công ty chính khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Bước 1. Tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở công ty với cơ quan thuế:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như hướng dẫn tại Bước 1 của Trường hợp thứ 2

Bước 2. Tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên hoặc Quyết định của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ công ty. Trong đó ghi rõ những nội dung thay đổi bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trong đó ghi rõ những nội dung thay đổi bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ và Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Thông báo của Chi cục thuế về việc doanh nghiệp (người nộp thuế) chuyển địa chỉ trụ sở chính.

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty trọn gói rẻ nhất Hà Nội.

Thay đổi trụ sở công ty nhanh chóng và hợp lý nhất, liên hệ luật Á Châu19006250

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *