Trình tự giải thể trường trung học

Trình tự giải thể trường trung học

Giải thể trường trung học được quy định tại điều 31 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể như sau:

  1. Các trường hợp giải thể

Trường trung học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

– Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

– Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

– Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường.

ACHAULAW
1900 6250
  1. Thẩm quyền ra quyết định giải thể

Người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thì có thẩm quyền quyết định giải thể nhà trường

  1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  2. Trường trung học giải thể do: Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường; Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

Hồ sơ gồm:

– Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông;

– Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

– Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

– Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

– Biên bản kiểm tra.

  1. b) Trường trung học giải thể theo Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường. Hồ sơ gồm:

– Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân;

– Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông.

ACHAULAW
1900 6250
  1. Trình tự thực hiện:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập); Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục) xây dựng phương án giải thể trường, trình người có thẩm quyền ra quyết định giải thể trường.

Quyết định giải thể trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường ra quyết định giải thể nhà trường;

– Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường ra quyết định giải thể trường trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Giải thể chi nhánh nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh theo quy định của pháp luật hiện hành

Thủ tục thành lập công ty xuất khẩu lao động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU                    

 Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 Email : dkdn.luatachau@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *