Vấn đề ký quỹ đối với xuất khẩu lao động

Vấn đề ký quỹ đối với xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động

Ký quỹ là điều kiện bắt buộc đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu việc làm.

  1. Căn cứ pháp lý:

– Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11;

– Nghị định số 126/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Nghị định số 119/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động, luật dạy nghề, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo;

– Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN Quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Các văn bản khác có liên quan.

  1. Nội dung thực hiện ký quỹ

Một là, doanh nghiệp thực hiện ký quỹ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép và đảm bảo hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc đảm bảo thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

Mức tiền ký quỹ là 1.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Doanh nghiệp ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

ACHAULAW

Hai là, doanh nghiệp gửi ngân hàng giấy đề nghị mở tài khoản tiền ký quỹ;

Ba là, ngân hàng và doanh nghiệp ký kết hợp đồng ký quỹ theo quy định của pháp luật (trong đó có các nội dung: tên, địa chỉ của doanh nghiệp và ngân hàng; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; mở và sử dụng tài khoản ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên và các thoả thuận khác);

Bốn là, ngân hàng hạch toán số tiền doanh nghiệp ký quỹ vào tài khoản “Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam” theo tài khoản cấp III “Bảo đảm các thanh toán khác”, hạch toán chi tiết theo từng khách hàng là doanh nghiệp và xác nhận việc doanh nghiệp ký quỹ tại ngân hàng);

Năm là, doanh nghiệp nộp giấy xác nhận ký quỹ cho Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày).

  1. Sử dụng tiền ký quỹ

Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp để thanh toán các chi phí đưa người lao động về nước theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người lao động rơi vào trường hợp sau:

– Bị chết, bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro;

– Bị bệnh nghề nghiệp;

– Bị xâm hại tính mạng;

– Thu nhập và điều kiện làm việc, ăn, ở của người lao động.

Xuất khẩu lao động

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Rút tiền ký quỹ trong xuất khẩu lao động

Các loại bảo hiểm phải đóng khi xuất khẩu lao động

Thành lập công ty xuất khẩu lao động

Cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU                    

 Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 Email : dkdn.luatachau@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *