Cấp chứng nhận quan trắc môi trường

Hiện nay, hằng năm doanh  nghiệp phải có nghĩa vụ quan trắc môi trường từ 2-3 lần. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng  Luật Á Châu thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường với công việc hỗ trợ khách hàng tiến hành quan trắc định kỳ hằng năm và lập các hồ sơ đánh giá hiện trạng, kiểm toán, quy hoạch… về môi trường và các vấn đề liên quan đến cam kết được chấp thuận hoặc được phê duyệt,giúp khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý để được cấp chứng nhận hoạt động quan trắc môi trườn

1. Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động quan trắc môi trường

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đến Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi chung là Văn phòng một cửa Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Bước 2: Kiểm tra, xử lý hồ sơ: Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật, Trung tâm Quan trắc môi trường phối hợp với Văn phòng một cửa lập Phiếu tiếp nhận Hồ sơ (Phiếu hẹn) gửi Tổ chức.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Trung tâm Quan trắc môi trường phối hợp với Văn phòng một cửa thông báo để Tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức thẩm định:

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường xem xét, đánh giá hồ sơ của Tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường về tư cách pháp nhân, nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc môi trường theo các điều kiện quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị định số 127/2014/NĐ-CP) Kết quả xem xét, đánh giá hồ sơ được tổng hợp thành báo cáo và gửi tới các thành viên Đoàn đánh giá, kiểm tra thực tế tại Tổ chức, kèm theo Hồ sơ của Tổ chức (sau đây gọi chung là Đoàn đánh giá).

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Quan trắc môi trường có trách nhiệm đề xuất Tổng cục Môi trường thành lập Đoàn đánh giá. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập Đoàn đánh giá, Đoàn đánh giá có trách nhiệm tổ chức các hoạt động đánh giá, kiểm tra tại Tổ chức.

– Trung tâm Quan trắc môi trường đề xuất Tổng cục Môi trường thành lập và tổ chức các phiên họp Hội đồng thẩm định trên cơ sở Báo cáo kết quả xem xét, đánh giá hồ sơ và Báo cáo kết quả đánh giá, kiểm tra thực tế tại Tổ chức.

Bước 4: Quyết định chứng nhận và trả kết quả thẩm định

– Tổ chức đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận: Căn cứ kết quả thẩm định, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, ban hành Quyết định chứng nhận kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

– Tổ chức không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận: Tổng cục trưởng Tông cục Môi trường thông báo bằng văn bản về việc không cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

– Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng một cửa Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp hoặc qua đường bưu điện từ Văn phòng một cửa Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành phần hồ sơ

Tổ chức lập 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, mỗi bộ bao gồm:

– 01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo Mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP);

– 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức (theo Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP).

4. Thời hạn giải quyết

– Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Thời hạn thẩm định và cấp Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày có Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

 Trên đây là Xin cấp chứng nhận quan trắc môi trường. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Bài viết tham khảo:

Thành lập công ty môi trường theo quy định pháp luật hiện hành

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Hóa đơn VAT

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU                                     

 Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 Email : dkdn.luatachau@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *